Usta Basım İnternet Sitesi Kullanım Şartları 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu internet sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul  ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle  okuyun.

Bu sitede “biz”, “bizim,” ve “Usta Basım” ifadeleri Usta Basım Ambalaj ve San. Tic. Ltd. Şti.‘ni anlatır. “Siz” bu internet sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri  anlatır.

İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), sitemiz  kullanıcısı siz ve Özel Usta Basım Ambalaj ve San. Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen ve  aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösterir resmi bir sözleşmedir.

Posta: Muratpaşa Mah. Ulusoy Cad. No:17-19 İstanbul Tower
İç Kapı No:20 Bayrampaşa  / İSTANBUL

Usta Basım Ambalaj ve San. Tic. Ltd. Şti.

MERSIS: 00000000000000000

İlgi: İnternet Sitesi Kullanım Şartları,

Usta Basım, Türkiye Cumhuriyeti’nin, güncel olarak,  https://www.ustabasim.com/ adresinde hizmet veren internet sitesini (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği  üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla,  Site’nin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Site’de sunulan hizmetlerden  yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme’de düzenlenen kullanım  şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.

Site’de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla  düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden anılan ek kuralları kabul  ettiğinizi ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz  istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya  başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir  parçasıdır. Ayrıca, Usta Basım Gizlilik Politikası da işbu Sözleşmenin ayrılmaz  bir parçası olup, Site’yi kullanımınız sırasında Usta Basım ile paylaştığınız  bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve Usta Basım’ın işbu bilgiler üzerindeki  haklarını düzenlenmektedir. Bu nedenle, Site’yi kullanmadan ve sunulan  hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı da  okumanız gerekmektedir.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK  POLİTİKASI’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU  KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN  FAYDALANMAYIZ.

Usta Basım, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma  ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme  tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini  koruyacaktır.

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir  zamanda ve Usta Basım’ın tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya  yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişik yapılması halinde, işbu  Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın değişik güncel metinleri  Site’nin ana sayfasında yayımlanacaktır ve değişiklikler yayımlanma tarihinde  yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site’yi kullanmaya ve  sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul  ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir.  Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini,  metinlerin en sonuna bakarak teyit ediniz. Güncellenme tarihlerini takip  edebilmeniz amacıyla, Usta Basım tarafından Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın en sonunda son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle,  güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme’yi ve  Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.

SİTENİN ve HİZMETLERİN KULLANIMI 

Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için bilgilerini bizimle paylaşmış olan kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Şifre ve Güvenlik: Sitedeki bazı hizmetlerden faydalanabilmeniz için iletişim  bilgilerinizi paylaşmanız gerekmektedir ve işbu iletişim bilgilerinizin ve diğer  bilgilerinizin gizliliğini temin etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Özellikle e posta şifrenizi kimse ile paylaşmamanız, güçlü bir şifre belirlemeniz sizin bilgi  güvenliğiniz açısından önemlidir. Yine bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan  sonra oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.

İnternet Sitesi’nde bizimle paylaşılacak bilgiler için aşağıdakiler belirlenemez:

∙ Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait adı, soyadı ve sair kişisel  veriler,

∙ Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,

∙ Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek ve söz  konusu üçüncü şahısların kişisel verilerini onayları olmaksızın ifşa eden ve ilgili  kişilerin kişisel veri güvenliğini ihlal edecek bilgiler, notlar ve paylaşımlar.

Üçüncü kişilerin, izni olmaksızın onlara ait kişisel verilerin paylaşılması  neticesinde Usta Basım’ın ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü  zarardan bahsi geçen paylaşımın sahibi olan kullanıcı sorumludur.

Paylaşımlı bilgisayar kullanan kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat  Site’den ayrılmadan önce bizimle irtibata geçebilecekleri e-posta kullanıcı  hesaplarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, e-posta hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu  düşündüğünüz ve/veya şifreniz gibi giriş bilgilerinizin ya da sizinle yaptığımız  yazışmaların üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğinizde, vakit  kaybetmeden Usta Basım'a bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Usta Basım tarafından bir önlem  alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır. Site kullanıcıları,  işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan  ve/veya üçüncü şahısların şifrelerini veya kişisel verilerini ele geçirmesi sonucu  kişisel verilerinin rızaları hilafına kullanılmasından Usta Basım’ın hiçbir şekilde  mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar: Site ve sunulan hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları  dâhilindeki kullanımlar için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’ye ve her  türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet  edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Site’nin  kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi  hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde  Site’yi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar.

Kayıtlı Bilgiler: Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara  aittir:

∙ Site’ye kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,

∙Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan,  gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca  “Gönderilen Bilgiler” olarak anılacaktır).

İhlallerin Bildirimi: İşbu Sözleşme’nin, kayıtlı kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü  kişiler tarafından ihlali halinde Usta Basım’ı vakit kaybetmeden bilgilendirmeniz  gerekmektedir.

Siteden ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması: Tamamen Usta Basım’ın takdirinde olmak üzere Usta Basım, uygun olmadığını düşünebileceği  ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu İnternet Sitesi için  yürürlükteki yasalarca yasaklanan faaliyetleri yasaklayabilir.

Kullanıcılar, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak  kaydıyla, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve faaliyetlerde  bulunmaları durumunda Usta Basım’ı her türlü sorumluluktan ari kılacaklarını,  Usta Basım’ın işbu faaliyetler nedeniyle hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul  ve taahhüt ederler:

∙ Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler,

∙Virüs, zaman bombası, Truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda  çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen  program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar,  bileşenler ya da cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site’ye erişim  sağlanmayacaktır,

∙Site’ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer  otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,

∙Site’yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler  göndermek için kullanan bilgi ve içerik,

∙ Spam, spim (IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling  (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin  herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,

∙Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden  ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini,  ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü  kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik  yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,

∙Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da  programları yaymak ya da iletmek,

∙Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden  bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme’ye uygulanan hukuku,  kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni ve  kişisel verileri paylaşılan kişilerin bulunduğu yer hukukunu kapsamaktadır),

∙Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit  eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,

∙Site’yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Sitenin bağlı olduğu internet  ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Sitenin bağlı olduğu internet ağlarının  herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,

∙ Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,

∙Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak  bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller  müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü  faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,

∙Usta Basım sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım  ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir bilgisayarın  yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da  çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da  yayınlamak,

∙Bu İnternet Sitesi’ni Usta Basım’ın, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret  ve iftirada bulunmak veya Usta Basım’ın itibarını lekeleyecek başka herhangi  bir eylemde bulunmak için kullanmak,

∙Bu İnternet Sitesi’ne yukarıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,  kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Usta Basım veya üçüncü tarafın  sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden,  pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen  materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.

İşbu maddenin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini  kullanıcının sorumluluğunda olup, Usta Basım’ın, iş ortaklarının veya  yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam  ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti mutlaktır.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı: Kullanıcılar, Usta Basım’a sahte, yanlış  yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler.  Usta Basım’a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici  veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Usta Basım’a bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil: Site’de sunulan hizmetlerden  faydalanmak isteyen kullanıcılar, eş zamanlı olarak tek bir başvuru yapabilirler.  Yanlış ve yanıltıcı olacak şekilde farklı başvurularda bulunulamaz.

Usta Basım Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı: Kullanıcılar Usta Basım’ın sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını ve  temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr  davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Yasal ve Meşru İfşa: Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat  tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın,  aşağıdaki hallerde Usta Basım tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan  ederler:

∙Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için  gereklilikleri yerine getirmek;

∙ Usta Basım’ın veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak;

∙Herhangi birisi (kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete  maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini  temin etmek;

∙Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6.  Maddesinin 3. Fıkrasında sayılan işleme şartlarının bulunması durumunda.

Garantiden Muafiyet: Bu İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgilerin doğru ve  eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu İnternet  Sitesi’nde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu  tutulamayız. Bu İnternet Sitesindeki materyale güvenmenizden doğan  sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu İnternet Sitesi’nde bulunan  bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en  geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Usta Basım, hizmetleri “olduğu gibi”  ve “uygulanabilirlik” temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya  da sair şekillerde, hizmetlerin ve sitenin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak  üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat  vermemektedir. Usta Basım, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir  teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan Usta Basım tarafından sunulmayan ve fakat servisler  aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik,  tamamen onu yayınlayana ait olup Usta Basım’a karşı ileri sürülemez. İşbu  içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğu haizdirler.

Usta Basım ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için  çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel  değildir ve kullanıcılar, Usta Basım’ın ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin  yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Deneme Fonksiyonları: Zaman zaman Usta Basım yeni “deneme” (beta)  sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden faydalanma  deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim  geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve Usta Basım’ın tek  taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Sözleşmenin

“Garantiden Muafiyet” başlıklı bu bölümünün hükümleri söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

Usta Basım’a Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk: Uygulanacak olan  mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde Usta Basım, hiçbir şart ve  koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden  kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici  hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer  kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan  kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar  dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Aktarım: Bu İnternet Sitesi’ne elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız  kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri gibi materyalin  gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir.

Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Usta Basım’ın mülkü haline gelir ve  çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil  olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Usta Basım bu İnternet Sitesi’ne gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri,  grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün  geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın)  herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz  eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz  materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve  Usta Basım tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal  etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya  bırakmayacağını garanti edersiniz. Usta Basım gönderilen bilgileri kullanmakla  yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları: Bu İnternet Sitesi’ndeki her tür metin, resim ve diğer  materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Usta Basım’a aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.

Bu İnternet Sitesi’nde gezinebilirsiniz ve yazdırma veya bir sabit diske indirme  yoluyla ya da başka şahıslara iletme amacıyla alıntılarını çoğaltabilirsiniz. Bu,  yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür  çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi kaydıyla yapılabilir.  Bu İnternet Sitesi’nden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya,  yayına veya internet sitesine dahil edilemez.

® Usta Basım, tescili bir ticari markadır. Tüm hakları saklıdır. 

Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet  markaları (topluca “Ticari Markalar”) Usta Basım’a aittir. Bu İnternet Sitesi’nde  bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın  veya kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu İnternet Sitesi’nde  sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız ve her halükârda kötüye  kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Usta Basım’ın fikri mülkiyet haklarını,  gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna  kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri  alacağı burada açıkça beyan edilir.

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı:

Kullanıcılar;

∙ Üçüncü kişilere ait Kişisel Verileri,

∙ Gizli Bilgileri,

∙ Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek  müseccel bilgileri,

Usta Basım’ın veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati  olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi,  kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı,  yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını  çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka İnternet Siteleri’ne Bağlantılar: Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak  üzere, reklam verenler gibi Usta Basım’ın sahibi olmadığı üçüncü kişilerin  internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Usta Basım bu diğer internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin  işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve  Usta Basım bağlantı verdiğimiz diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan  değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi  bu sitelerin Usta Basım tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Sitemizde  bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya  tanıtımlara katılımınız, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki  burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere  ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt  ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen sizin  sorumluluğunuzdadır. Kullanıcılar, bu tür ilişkileriniz, reklam veren ve sponsor  firmalar ile bilgi paylaşımınız ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş  olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde Usta Basım’ın sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Ziyaret  ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar  olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

Garantiler ve Feragatname: Bu İnternet Sitesi’ni sorumluluğu tarafınıza ait  olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu İnternet Sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve  “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır. Dolayısıyla Usta Basım, bu  İnternet Sitesi’ndeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve  üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu İnternet Sitesi’ne erişimin kesintisiz  veya hatasız olacağı; bu İnternet Sitesi’nin güvenli olacağı şeklinde açık, zımni,  yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir  amaca uygun zımni garantileri dahil) herhangi bir tür garanti vermemektedir ve  bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul  etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği  hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin. İşbu hallerde, yerel  mevzuatın izin verdiği maksimum ölçüde sorumluluk sınırlandırmamız geçerli  olacaktır.

Yükümlülükler: Usta Basım ve/veya bu İnternet Sitesi’nin bizim adımıza  yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir  taraf bu İnternet Sitesi’ne erişiminizden, Site’yi kullanmanızdan,  kullanamamanızdan, İnternet Sitesi’nin içeriğinin değişmesinden ya da bu  İnternet Sitesi’ndeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir internet

sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda  yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan,  arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya  tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca Usta Basım bu İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu  içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya  başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşanabilecek  kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi’nden herhangi bir  materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu İnternet Sitesi’ni kullanmak veya bu  İnternet Sitesi’ne erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça  feragat etmektesiniz.

Usta Basım, bu İnternet Sitesi’ne veya Site’nin herhangi bir özelliğine veya ilgili  herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber  vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

Usta Basım’ın ve/veya bu İnternet Sitesi’nin yaratılmasında, üretilmesinde veya  dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu İnternet Sitesi’nde sağlanan  materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme,  güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu İnternet Sitesi’nde  sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun: Usta Basım bu İnternet Sitesi’nde yer alan  materyal ve bilgilerin tüm ulusal kanunlarda veya dillerde uygun veya mevcut  olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Tarafınız ve Usta Basım, bu İnternet Sitesi’nin kullanımından kaynaklanan veya  kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu  hususunda mutabakata varır.

İletişim ve Gizlilik: Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin  kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için Usta Basım,  kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya  kullanıcıların bildirdikleri e-posta adreslerine e-posta gönderebilir. Kullanıcılar  bu şekilde e-posta veya telefon aracılığıyla yahut rızaen bildirilmiş herhangi bir  ticari iletişim kanalı üzerinden kendisi ile iletişim kurulmasını istemiyorlarsa,  Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde tercihlerini değiştirebilirler.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi: İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site’yi  veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup  kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Usta Basım, herhangi  bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde  bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya  sona erdirme hakkını saklı tutar. Ayrıca Usta Basım, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden  kaldırma hakkını da saklı tutar.

Başvuruların Herhangi Bir Zamanda İptal Edilmesi: Kullanıcılar, iş  başvurusu, teklif talebi ya da görüş bildirimi gibi herhangi bir hizmete ilişkin  kayıtlarının ve/veya paylaşımlarının ve bu süreçte temin ettikleri bilgilerin herhangi bir zamanda revize edilmesini talep edebilirler ya da sona erdirebilirler.  Kullanıcılar, işbu talepleri için info@ustabasim.com e-posta adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirler.

Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, talebiniz ile ilgili bir işlem yapmadan  önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak  üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir.

Bölünebilirlik: İşbu Sözleşmenin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler  tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz  düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına  en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşmenin geri  kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, kullanıcılar ile Usta Basım arasında,  kullanıcıların Site’yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen  esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer  sözleşmelerin yerini almıştır.

İş Birliği Yasağı: Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den ve Site’nin ve hizmetlerin  kullanımından dolayı, Usta Basım ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık,  iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık: Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin  sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı: Usta Basım’ın işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları  ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına  gelmez.

Kenar Başlıkları: İşbu Sözleşmenin kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini  belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep: Usta Basım, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve,  sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (herhangi  bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network  araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, İnternet  Sitesi’nde sunduğu hizmetleri sonlandırma veya askıya alma hakkını haiz olup,  bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Güncellenme Tarihi:

İşbu Sözleşme, 14 Mayıs 2024 tarihinde güncellenmiştir.